Tag: Druid

Results

  • Sylanna Spiritbound

    Sylanna Spiritbound jest dobrze zbudowaną, ludzką druidką średniego wzrostu, o przenikliwym, brązowym spojrzeniu. Zazwyczaj nosi zbroję z wytartych skór, wysokie sznurowane buty oraz pelerynę z futra zabitego, magicznego leszego, która czasem zdaje się bł …